FUE Saç Ekimi İstanbul

Saç dökülmesi ilerleyen aşamalara gelmiş kişilerde ilaç tedavisi işe yaramamaktadır. Eğer bu kişiler görüntülerinden bir rahatsızlık duyuyorsa veya saçlarının dökülmesinin hayat kalitelerini aşağıya çektiğini düşünüyorsa saç ekimi yöntemine başvurmaktadır. Saç ekimi yöntemi hem kişinin hayat kalitesini yükseltmesi hem de kesin bir çözüm sunması açısından oldukça önemlidir. Saç ekimi esasında, donör bölgeden alınan güçlü saç köklerinin yani greftlerin alıcı bölgeye nakledilmesini içeren cerrahi bir operasyondur.

Alıcı bölge; saç kaybı yaşamış, saçsız bölgedir. Bu cerrahi operasyon lokal anestezi yöntemi ile gerçekleştirilmekte ve yaklaşık 1 ila 7 saat sürmektedir. Saç ekimi yaptırmak isteyen kişiye konsültasyon sırasında saç dökülmesi analizi yapılarak uygun saç ekim tekniği belirlenmektedir. Ayrıca konsültasyon sırasında kişinin hastalık geçmişinin alınması, saç ekimi için engel oluşturacak hastalığı varsa belirlenmesi açısından oldukça önemlidir. Saç ekiminin başladığı nokta ile bugün geldiği nokta karşılaştırıldığında ciddi bir ilerlemenin gerçekleştiği görülmektedir. Gün geçtikçe saç ekimi tekniklerinde farklı yeniliklere imza atılmakta ve başarı şansı artmaktadır.

Saç ekimi tekniklerinden bazıları şu şekildedir; FUE tekniği, FUT tekniği ve tıraşsız saç ekimi. FUE tekniği ile saç ekimi için fiyatlar ise belirli faktörlere bağlı olarak değişiklikler göstermektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki İstanbul’da yer alan klinikler saç ekimi konusunda oldukça iddialıdır ve başarı oranları yüksektir. Ayrıca genel olarak Türkiye’de saç ekim fiyatı diğer ülkelere oranla oldukça düşüktür. Bu sebeplerle de her yıl yurt dışından yüz binlerce turist saç ekimi yaptırmak için ülkemize, özellikle de İstanbul’a gelmektedir.

Nedir?

Açılımı Foliküler Ünite Ekstraksiyonu olan FUE tekniği, saç ekimi için uygulanan tedavi türlerinden bir tanesidir. FUT tekniğinden daha gelişmiş bir stratejiye sahip olan ve seans süresi daha fazla olan FUE tekniğinin kullanımı oldukça yaygındır.

Saç ekimi için bu teknik ilk olarak 1988 yılında Japonya’da 1 milimetrelik punchlar ile uygulanmıştır. Literatürde yer edindiğinde ise takvimler 2002 yılını göstermiştir. Başarı şansı oldukça fazla olan bu tekniğin kim tarafından ve nasıl bir ortamda uygulandığı ise ortaya çıkan sonuçlar açısından oldukça önemlidir. Bu teknik ile tek seansta ortalama 2.500 ila 3.500 adet greft donör alandan alıcı alana nakledilmektedir. Kişinin alıcı alan için ihtiyaç duyduğu greft sayısının daha fazla olması durumunda ise belirli bir süre sonrasında ikinci seans ile saç ekimi gerçekleştirilmektedir.

FUE saç ekim tekniğinin diğer tekniklere oranla farkları şu şekilde sıralanabilir;

 • Bu teknik ile saç ekimi yapılırken herhangi bir kesi açılmamakta dolayısı ile dikiş kullanılmamaktadır.
 • Saç ekimi sonrasında iz kalma durumu söz konusu değildir.
 • Üçüncü günde pansuman işlemi sona ermektedir.
 • Bu teknik ile saç ekimi yapıldığında, operasyon sırasında fazla kanamaya neden olmamaktadır.
 • FUE tekniği hem hasta için hem de operasyonu gerçekleştiren doktor için daha konforludur.
 • Greftlerin tek tek alınması sebebi ile FUT tekniğinde olduğu gibi donör bölgeden alınan greftlerin ayrılması için ayrıca bir zamana ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu sebeple operasyon süresi FUT tekniğine göre oldukça kısa sürmektedir.
 • Greftlerin tek tek alınması ve tek tek yerleştirilmesi sebebi ile FUE tekniği ile gerçekleştirilen saç ekimlerinde başarı oranı oldukça yüksektir.
 • Hastanın 36 saat sonrasında gerçekleştirilen yıkama ve pansuman işlemi sonrasında gündelik yaşamına devam etmesi mümkündür.
 • Bu teknik birden fazla seans gerçekleştirilmesine, bu sayede de daha fazla sayıda greft ekimine fırsat tanımaktadır.
 • Saç ekimi sonrasında çıkan saçlar, daha doğal bir görünüm oluşturmaktadır.
 • Bu teknik ile ekimi gerçekleştirilen saçlar ömür boyu kullanılabilmekte, tekrar eden dökülme gerçekleşmemektedir.
 • Saç ekim işlemi sonrasında herhangi bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kalınmamaktadır.

Nasıl Yapılır?

FUE tekniği ile saç ekiminde, normal saç ekimi yapılırken uygulanan aşamalar ufak farklar ile uygulanmaktadır. Bu aşamalar sırasıyla; konsültasyon, saç ekimi ve lokal anestezi, greftlerin alınması, kanal açma, ekim işlemi ve operasyon sonrası olarak adlandırılmaktadır.

İlk aşama olan konsültasyon aşamasında hastanın saç analizi yapılmakta, ekim yapılacak olan alanlar belirlenmekte ve saç çizgisi çekilmektedir. Saç çizgisinin doğru olarak belirlenip çekilmesi ortaya çıkan görüntünün doğal olması açısından oldukça önemlidir. İkinci aşama saç ekimi ve lokal anestezi aşamasıdır. Bu aşamada saçlar tıraş edilmekte ve daha sonrasında ucunda iğne olmayan özel anestezi kalemi ile anestezi işlemi gerçekleştirilmektedir. Uygulanan bu anestezi sonucunda hastanın bilinci açık olacaktır. Üçüncü aşama greftlerin alınmasıdır. FUT tekniğinden farklı olarak FUE tekniğinde greftler donör bölgeden teker teker alınmaktadır.

Greftlerin teker teker alınması donör bölgede iz oluşmamasını sağlayacak ve oluşacak yaralar daha kısa süre içerisinde iyileşme gösterecektir. Dördüncü aşama kanal açmadır. Donör bölgeden toplanan ve özel bir sıvı içerisinde muhafaza edilen greftlerin yerleştirilmesi için bu aşamada alıcı bölgede kanallar açılmaktadır. Kanal açma işleminin bitmesinin hemen ardından beşinci aşamaya yani ekim işlemine geçilir. Bu aşamada açılan kanallara greftler tek tek ve doğru açı ile yerleştirilmektedir. Alınan son greft de kanala yerleştirildiğinde bu aşama sona erer. Bu teknik ile ekim işlemi ortalama olarak 6 ila 7 saat sürmektedir. Ancak; ekim yapılacak alanın büyüklüğü, tek seansta kaç greft ekiminin yapılacağı, ekim yapacak kişinin alandaki tecrübesi ve saç derisinin yapısı gibi faktörler bu sürenin artmasında veya azalmasında etkin rol oynamaktadır. Ekim işlemi bittiğinde donör alan ve alıcı alan steril hale getirilmekte, donör alanın daha çabuk iyileşmesini sağlamak için özel ilaçlar sürülmekte ve operasyon sona ermektedir.

Bir sonraki aşama yani altıncı aşama operasyon sonrası aşamasıdır. Operasyon sonrasında ilk 36 saat hastanın saçını kendi başına yıkamaması önerilmektedir. 36 saat sonrasında kliniğe gelen hastanın saç yıkama ve pansuman işlemi gerçekleşmekte ve saçını nasıl yıkayacağı kendisine detaylı olarak tarif edilmektedir. Onuncu gün sonrasında kabuklanmalar temizlenmektedir. 5 ila 6 ay sonrasında ekimi yapılan saçlar çıkmaya başlamaktadır. 1 yılın sonunda ise hastadaki değişiklik gözle görülür boyutta olacaktır.

Ayrıca belirtmemiz gerekir ki saç ekimi sonrasında şok dökülme olarak adlandırılan, ekilen saç köklerinin tamamının ya da bir kısmının dökülmesi doğal bir süreçtir. Her hasta da bu durum ile karşılaşılmamaktadır. Ancak bu teknik ile saç ekimi yapılan ve şok dökülme yaşayan kişilerinde endişelenmesine gerek yoktur. Çünkü dökülme sonrasında 5 ila 6 aylık bir sürede saç kökleri dökülmemek üzere tekrar çıkacaktır.

Fiyatı

FUE tekniği ile saç ekimi için hatta genel olarak saç ekimi için belli bir fiyat verilememektedir. Bunun sebebi fiyatlandırmanın saç ekim merkezinin uzman kadrosu, elde ettiği sonuçlar, uygulayacağı teknik, hastalara sunduğu imkanlar, saç ekiminin kaç seansta yapılacağı, toplamda kaç adet greft ekimi yapılacağı gibi pek çok ölçüte bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Now Hair Time isimli kliniğimizde olduğu gibi hastalara otellerde konaklama, tercüman desteği, ulaşım gibi hizmetlerin sunulması ve saç ekimi operasyonunun uzman kadro ile hastane ortamında gerçekleşmesi fiyatı arttırmaktadır. Ancak bu işlemin neticede bir cerrahi operasyon olduğu ve steril ortamlarda gerçekleşmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Birçok yabancı ülkeden vatandaşın saç ekimi hizmeti gerçekleştirilmek üzere ülkemizde ağırlanmasından da anlaşılacağı üzere Türkiye’de saç ekimi fiyatları diğer ülkelere göre oldukça uygundur. FUE tekniğinde fiyatlandırma birçok ülkede ekilecek greft sayısına göre belirlenmektedir. Ancak bizimde içerisinde yer aldığımız Türkiye’de yer alan saç ekim merkezlerinde greft başına fiyat verilmemektedir.

Now Hair Time isimli kliniğimizde biz “maximum greft, sabit fiyat” politikası ile hareket etmekteyiz. Yurt dışından saç ekimi için gelen hastalarımıza iki paket seçeneği sunmaktayız ve paketler kapsamında hastalarımızın Türkiye’de rahatça konaklamasını sağlamayı hedeflemekteyiz. Ayrıca son zamanlarda gelen yurt dışı hastalarımıza ek imkanlar sunarak İstanbul’un güzellikleri ile tanışmalarına aracılık etmekteyiz. Belirtmek isteriz ki biz, saç ekimi konusunda fiyatımızın ucuzluğu ile değil kalitemiz ile ön plana çıkmayız.

Neden İstanbul?

Saç ekimi için hem yurt dışı hastaları hem de yurtiçi hastaları tarafından en çok tercih edilen yer şüphesiz ki İstanbul’dur. Pek çok saç ekim merkezine ev sahipliği yapan bu şehir, aynı zamanda Türkiye’de şehir bazında en fazla nüfusa sahip olan şehirdir. Tarihi geçmişi ve pek çok tarihsel mekanı içerisinde bulunduruyor oluşu bakımından her yıl oldukça fazla sayıda turist çekmektedir. Türkiye’de diğer birçok şehir turistler tarafından bilinmezken İstanbul’u bilen kişi sayısı oldukça fazladır.

Saç ekim kliniklerinin fazla olmasının yanı sıra İstanbul’un tercih edilmesinin bir diğer özelliği ise ulaşımın oldukça kolay olmasıdır. Yurtdışından ve yurt içinden kara, hava ve demir yoluyla İstanbul’a kolaylıkla gidilebilmekte ve geri dönebilmektedir. Hem de gidilmişken tarihi mekanlar ziyaret edilmektedir. Ulaşımın aktarma yapmadan sağlanması ve sefer sayısının oldukça çok olması İstanbul’un tercih edilirliğini ciddi oranda arttırmaktadır.

İstanbul’un tercih edilmesindeki bir diğer sebepler ise saç ekim fiyatlarının uygun olması ve profesyonel anlamda hizmet veren pek çok kliniğin bulunmasıdır. FUE tekniğinde greft hesabı ile ücret alınmaması oldukça önemlidir.

Now Hair Time olarak bizlerde İstanbul sınırları içerisinde sizlere çeşitli teknikler ile saç ekim hizmeti vermekteyiz.

Saç ekim tekniklerimiz şunlardır: FUE tekniği, safir FUE tekniği, DHI saç ekim tekniği ve tıraşsız saç ekim tekniği. Bizim tarafımızdan gerçekleştirilen saç ekim hizmeti tamamen uzman ekibimiz kontrolünde ve hastane ortamında gerçekleşmiştir ve gerçekleşecektir. Eğer sizlerde saç dökülmesi sorununuzu ebediyen rafa kaldırmak isteyenlerden biriyseniz bizimle iletişim kurarak eskisinden de daha iyi saçlara kavuşabilirsiniz.

Sizlerin memnuniyetlerini daima ön planda tutan bizler bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sizler için kendimizi geliştirmeye ve sizlere daha da iyi teknikler ile buluşturmaya devam edeceğiz. Son olarak FUE tekniği ile saç ekiminde ulaştığımız %95’lik başarı oranımızı belirtiyor ve saç ekimi yaptırmak isteyen herkesi kliniğimize bekliyoruz.

Share
Teklif Alın Bize Yazın
Instagram Hesabımızı Takip Etmeyi Unutma!