Çerez Aydınlatma Metni

 “VİTALİST SAĞLIK DANIŞMANLIK VE TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” (bundan sonra markası olan “Now Hair Time” veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak, web sitemizde, dijital ortamda sizlerin kullanımına ve/veya ziyaretine sunduğumuz tüm çevrimiçi alan veya çevrimdışı alanlarımızı kullanımınız ya da ziyaretiniz sırasında çerezlerden yararlanmaktayız. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ve mevzuatın diğer hükümlerine uygun şekilde Veri Sorumlusu sıfatıyla titiz ve hassas bir yaklaşım sergilemekteyiz. Anılan teknolojiler bu kapsamda mevzuatın öngördüğü kurallara uygun olarak kullanılmaktadır. Nowhairtime olarak belirlemiş olduğumuz açık ve meşru amaçların gerçekleştirilmesine yönelik ve yalnızca bununla sınırlı olmak üzere çerezler ile kişisel veri işlemekteyiz. Belirlenen işbu amaçlara hizmet etmeyen bir kişisel veri işleme faaliyetinin Kanun’a aykırı olacağının farkındayız ve bu bilinç ve hassasiyetle ölçülü veri işlemeye özen göstermekteyiz. 

İşbu “ÇEREZ KULLANIMI AYDINLATMA METNİ” ile amacımız, size sunduğumuz tüm çevrimiçi ve çevrimdışı alanlarda; çerez ve piksel gibi teknolojiler ile elde edilen kişisel verileri işleme süreçlerini tüm boyutlarıyla açıklamak, sizleri aydınlatmak ve bilgilendirmektir.  

İşbu “ÇEREZ KULLANIMI AYDINLATMA METNİ”nde; çevrimiçi alanı ziyaret eden ve kişisel verileri işlenen gerçek kişiler “ilgili kişi” olarak anılacaktır. 

Şirketimizin asgari olarak kimlik bilgileri, çevrimiçi alanda kullanılan çerez tür ve özelliklerini, çerezler yoluyla elde edilen kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiğini, işlenen kişisel verilerin 

Şirket tarafından kimlere ve hangi amaçla aktarıldığını, çerezler yoluyla kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebinin ne olduğunu, çerez tercihleri değiştirme yöntemlerinin neler olduğunu ve kişisel veri işleme faaliyetine karşı sahip olduğunuz hakları açıklamak istiyoruz. 

Şirketimiz web sitemizde, çevrimiçi ve çevrimdışı alanlarda çerez kullanmaktan vazgeçebilir veya kullanmakta olduğu çerezlerin türlerini ve/veya fonksiyonlarını değiştirebilir, yeni çerezler ekleyebilir. Bu nedenle işbu aydınlatma metnini değiştirme hakkımız saklıdır. Değişiklerin işlendiği hali ile işbu Çerez Aydınlatma Metni yürürlük kazanır. Değişiklik yapılması halinde işbu metnin sonunda güncellenme tarihi bilgisi verilecektir. İşbu metnin sonundaki güncellenme tarihi ile değişiklikleri takip edebilirsiniz. 

1-Çerez nedir? 

Çevrimiçi Alan’ın ziyaret edilmesi sonucu tarayıcılar tarafından kişisel verisi işlenen gerçek kişinin cihazlarına veya sunucusuna yerleştirilen, cihazın tanınmasını sağlayan ve çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan metin dosyalarını ifade eder. 

2-Çerez kullanım tercihleri değiştirilebilir mi? 

Çerez kullanım tercihleri işbu metnin “Çerez Ayarları Nasıl Değiştirilir?” alt başlığı ile açıklanan yöntemlerle her zaman değiştirilebilir. Çerezler Çevrimiçi Alan’da kullanıcı deneyimini düzenleyip iyileştirir bu nedenle çerez kullanım tercihlerinde değişiklik yapmak Çevrimiçi Alan’ı kullanırken önemli değişikliklere sebep olabilir. 

3-Kullanılan Çerez Çeşitleri Nelerdir? 

Oturum çerezleri: Oturum çerezleri Çevrimiçi Alan ziyaret edildiği sırada ziyaret edilen cihaza kaydedilen ve tarayıcı kapatıldığında cihazdan silinen çerezlerdir.

Kalıcı çerez: Çevrimiçi Alan ziyaret edildiğinde ziyaret edilen cihaza kaydedilen ve cihazın sabit diskine yerleştirilerek tarayıcının tercihleri ve/veya çerezin yaşam süresince cihazda kayıtlı olan çerezlerdir.

Üçüncü taraf çerezleri: Şirket aynı zamanda üçüncü taraf çerezleri de kullanmaktadır. Üçüncü taraf çerezleri Çevrimiçi Alan ziyaret edildiğinde üçüncü tarafların çerezlerinin ziyaret edilen cihaza kaydedilmesine olanak tanıyan çerezlerdir. Bu çerezlere ve çerez ayarlarının değiştirilmesine ilişkin bilgilere işbu Aydınlatma Metni’nde yer verilmiştir.

4-Çerez Türleri ve Kategorilerine Göre Amaçları Nelerdir?

Çerez türleri şunlardır: Teknik çerezler, Analitik çerezler (performans) çerezleri, Hedefleme (reklam) çerezleri, Kişiselleştirme çerezleri (fonksiyonel çerezler).   

Teknik Çerezler: Çevrimiçi Alan’ın doğru şekilde kullanılmasını sağlayan çerezlerdir. Bu çerezler sayesinde hesap oluşturma,  kullanıcı girişi yapma, form gönderme gibi işlevlerin yerine getirilmesi sağlanır. Çalışmayan alan ve sayfalar tespit edilir. Bu çerezler Çevrimiçi Alan kullanılırken kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin cihazına kaydedilir ve kullanım sona erdiğinde cihazdan silinir. Teknik Çerezler; web sitesi’nin doğru şekilde çalışmasını sağlamaya yöneliktir. Kullanıcıyı takip etmezler, kişisel veri toplamazlar.

Analitik Çerezler / Performans Çerezleri: Bu çerezler Çevrimiçi Alan’ın nasıl kullanıldığının analizini yapmayı sağlar. İlgili Kişi’nin Çevrimiçi Alanı nasıl kullandığına ilişkin bilgi toplar. Kullanıcı tarafından görüntülenen web sayfaları, bu web sayfalarında geçirilen süre, Çevrimiçi Alan’ı kaç ziyaretçinin ziyaret ettiği, Çevrimiçi Alan’a hangi kaynaklar kullanılarak ulaşıldığı gibi bilgiler toplanan bu bilgilere örnektir. Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi için kullanılırlar. Web sitesi ziyaret edilen cihaz, bulunulan konum, web sitesinin nasıl kullanıldığı, hangi sayfaların ziyaret edildiği, bu sayfalarda ne kadar süre kalındığı gibi bilgiler toplanarak web sitesinin kullanan (ziyaret eden) tarafından nasıl kullanıldığı tespit edilir. Buradan yapılan çıkarımlara göre ziyaret eden (kullanan) ve kişisel verileri işlenen gerçek kişiye kişiselleştirilmiş reklamlar gösterilir ve web sitesi buradaki kişisel davranışlara uygun olarak kişiselleştirilir.

Hedefleme/ Reklam Çerezleri: İlgili Kişi’nin üçüncü web site ve mobil uygulamalarda ilgi alanlarına göre davranışsal ve kişiselleştirilmiş reklam görmesini sağlamak amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler ile yeniden hedefleme yapılarak Çevrimiçi Alan’da ziyaret edilen sayfalar üçüncü web site ve mobil uygulamaların reklam ağlarında bu sayfaların gösterimi sağlanır. Şu amaçlarla kullanılır: Şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin kişisel verisi işlenen ilgili kişiye özel hale getirerek göstermek için, Çevrimiçi Alan ziyaretçilerini daha yakından tanıyarak daha iyi ürün ve hizmet sunmak için, Çevrimiçi Alan ziyaretçilerini daha yakından tanıyarak Çevrimiçi Alan’ı reklam ve tanıtım faaliyetlerine daha uygun hale getirmek için, Şirket’in ürün ve hizmetlerinin etkin bir şekilde tanıtım ve pazarlamasını yapmak için, Pazarlama analiz çalışmalarını yürütmek için. 

Kişiselleştirme Çerezleri /Fonksiyonel Çerezler: İlgili Kişi’nin Çevrimiçi Alan kullanıcı deneyimini bireysel tercihlerine uyumlu hale getirmeyi sağlayan çerezlerdir. Örnekle Çevrimiçi Alan’ı kullanırken seçtiğiniz dil, kullanıcı adı, İlgili Kişi’nin bulunduğu bölge gibi bilgiler toplanarak Çevrimiçi Alan’ın daha işlevsel ve kullanışlı hale getirilmesi sağlanır. Şu amaçlarla kullanılır: Çevrimiçi Alan’a kullanıcıların girişini kolaylaştırmak için kullanıcı ve şifreyi hatırlamak için, Çevrimiçi Alan’da kullandığınız dil, son ziyaret edilen ürünler ve benzeri tercihini hatırlamak için. 

5-Şirket’imizin Çerezlerin Kullanımındaki Genel Amaçları Nelerdir? 

-Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

-İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

-İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

-İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi

-İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

-Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

-Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

-Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

-Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

-Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi

-Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi

-Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

-Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.

 

6- Çerez Ayarları Nasıl Değiştirilir?

Çerez ayarlarını değiştirmek isterseniz, aşağıda yer verilen linkleri takip ederek ve tarayıcı ayarları değiştirerek yapabilirsiniz. Bu ayarlar genellikle tarayıcılarda "seçenekler" veya "tercihler" menüsünde bulunmaktadır. Ayrıca tarayıcıların “yardım” menüsüne tıklanarak da konu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.  Çerezleri kaldırma hali Çevrimiçi Alan’ın istenilen şekilde çalışmamasına ve gerekli verimin alınmamasına sebep olabilecektir

 

Tarayıcı

Çerez Ayarlarında Değişiklik Yapılacak Link

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/tr/kb/web-sitesi-tercihleri-cerezleri-acip-kapatma

Safari

https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

 

Bunlara ilaveten, çerezler hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için: https://www.allaboutcookies.org https://www.youronlinechoices.eu/ alan adlı web sitelerini ziyaret edebilirsiniz ve/veya "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger )

7- Şirketimiz, işbu Aydınlatma Metni ile ilgili kişileri, çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesi hakkında aydınlatmaktadır ve şüpheye mahal bırakmayacak şekilde açık rıza almak suretiyle çerezleri kullanacaktır.

8- Çerezler yoluyla elde edilen kişisel veri niteliğindeki veriler aşağıdaki tabloda sayılı amaçlarla gerekli önlemler alınmak koşuluyla üçüncü kişilere aktarılabilir.

Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

1.Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (Şirket avukatı, reklam ajansı, iş ortakları vb.)

2.Yetkili kamu kurum ve kuruluşları (Mahkemeler vb.)

1. İş sürekliliğinin sağlanması

2. Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

3. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

4. Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

5. Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

6. Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi

7. Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi

8. Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

9. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi 

10. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesiÇerezler ile işlenen veriler kural olarak kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin açık rızası var ise yurtiçinde aktarılabilmektedir. Ancak; kişisel veriler ilgili gerçek kişinin açık rızası bulunmaksızın mevzuatta kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenlemenin var olması halinde de aktarılabilmektedir.  

Kişisel veriler İlgili Kişi’nin açık rızası bulunmaksızın;

-Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa üçüncü kişilere aktarılabilir.

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.

-Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir. 

-Kişisel veriler kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise alenileştirme amacıyla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarılabilir.

-Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.

-İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise üçüncü kişilere aktarılabilir.

 

9- Yurt Dışına Aktarım

Şirketimiz ancak İlgili Kişi’nin Açık Rızası olması durumunda çerezler yoluyla işlediği kişisel verileri, yurt dışına aktarır. 

Şirketimiz’in açık rıza olmaksızın da İlgili Kişiler’in kişisel verilerini yurtdışına aktarımı söz konusu olabilir. Kişisel verinin aktarılacağı ülke veya ülkelerin (a) Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen ülkelerden biri olması veya (b) Kurulca ilan edilen ülkelerden biri değilse ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularından yeterli korumayı sağlayan yazılı bir taahhüt almak suretiyle Kurul’dan izin alınmış olması durumlarında aşağıdaki koşullardan bir veya birkaçının mevcut olması halinde açık rıza alınmaksızın kişisel veriler yurtdışına aktarılabilir:

  1. Mevzuatta kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise yurtdışına aktarılabilmektedir.  
  2. Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa yurtdışına aktarılabilir.
  3. İlgili Kişi’nin açık rızası bulunmaksızın bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise kişisel veriler yurtdışına aktarılabilir.
  4. Şirketimiz’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise kişisel veriler yurtdışına aktarılabilir. 
  5. Kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise alenileştirme amacıyla sınırlı olarak yurtdışına aktarılabilir.
  6. Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise kişisel veriler yurtdışına aktarılabilir.
  7. Kişisel veriler İlgili Kişi’nin açık rızası bulunmaksızın İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise üçüncü kişilere aktarılabilir.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i; Şirket idari ve teknik tedbirleri uygulamak suretiyle ve Kurul’un aldığı özel tedbirlere uyarak İlgili Kişi’nin Açık Rızasını alarak yurtdışına aktarabilir. Şirket’in İlgili Kişi’nin Açık Rızası’nı almaksızın dahi yurtdışına Özel Nitelikli Kişisel Verileri aktarabilmesi için kişisel verinin aktarılacağı ülke veya ülkelerin (a) Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen ülkelerden biri olması veya (b) Kurulca ilan edilen ülkelerden biri değilse ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularından yeterli korumayı sağlayan yazılı bir taahhüt almak suretiyle Kurul’dan izin alınmış olması, ve (c) aşağıdaki koşullardan bir veya birkaçının mevcudiyeti gerekir. 

 

  • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Şirket mevzuatta açıkça öngörülmesi halinde veri sahibinin açık rızasını almaksızın sağlık ve cinsel hayat dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verileri işleyebilecektir.
  • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler: kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. 

 

 

10-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Now Hair Time çerez kullanımı sırasında da genel olarak kişisel veri işleme hususundaki yaklaşımında olduğu gibi bu konudaki temel ilkelere ve Kanun’a uygun şekilde davranmaktadır. Çerez teknolojisi ile veri toplama yöntemi ve işbu metinde detaylı şekilde anlatılmıştır. 

11- Veri Sahibi Olarak Haklarınız ve Şirketimiz’e Başvuru Hakkında 

Veri sahibi olarak aşağıdaki hususlarda Şirketimiz’e başvurabilirsiniz:  

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

-Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://tr.nowhairtime.com/page/kvkk adresindeki Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. Başvurunuz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde olmak kaydıyla ücretsiz olarak sonuçlandırmak için azami gayreti göstereceğiz. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilecektir. 

 

İlgili Kişiler işbu metinde 12 numaralı maddede belirtilen haklarını, https://tr.nowhairtime.com/page/kvkk alan adlı adreste yer alan başvuru formunu doldurup “ıslak imzalı ve yazılı” olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza ile ya da Şirketimiz sisteminde bulunan elektronik posta adresiyle veya sistemimizde bulunmayan elektronik posta adresi yöntemleri aracılığıyla veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla göndermek veya Şirketimizin adresine bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırmak suretiyle kullanabilir. Şirketimizin adres, KEP ve elektronik posta adresi bilgileri şu şekildedir: 

 

Şirketimizin posta adresi merkez adresi Fevzi Çakmak Mahallesi, Meşe Çıkmazı Sokak, No: 2, Kat:1, D:13, Pendik İstanbul’dur. 

Şirketimizin kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi “vitalist@hs01.kep.tr” dir. 

Şirketimizin elektronik posta adresi "info@vitalistsaglik.com" dur.

 

Kimliğini ispat eden belgelerin, varsa talebi destekleyici belgelerin, İlgili Kişi’nin bu hakkını vekili aracılığıyla kullanmak istemesi durumunda, bu konuda özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi gerekmektedir.

 

Son Güncelleme: 17 Mart 2023

Teklif Alın Bize Yazın
Instagram Hesabımızı Takip Etmeyi Unutma!